Artikkelipyynnöt
Calls for papers

Agricola » Ajankohtaista » Cfp

Näkökulmia Suomi-kuvaan ja Suomi-kuvatyöhön (Ennen ja nyt 3/2018)

Ilmoituksen tiedotIlmoituksen lähetti: Virpi Kivioja vhkivi@utu.fi

Sisu, sauna, Sibelius – Nokia, äitiyspakkaus ja luksusristeilijät. Ulkomaiselle ja kotimaiselle yleisölle suunnattuja mielikuvia Suomesta on tuotettu ja rakennettu vähintäänkin Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelystä lähtien, jo ennen kuin Suomen valtiota oli edes olemassa. Suomi-kuvan rakentamisen ja levittämisen taustalla on ollut niin poliittisia, kulttuurisia kuin taloudellisiakin tarkoitusperiä. Maakuvan tuottamistyöhön ovat osallistuneet niin valtiolliset kuin yksityisetkin toimijat, ja Suomea on tehty tunnetuksi lukuisien erilaisten medioiden ja materiaalien välityksellä. Myös Suomi-kuvan sisällön painotukset ovat vaihdelleet kohdemaan ja vuosikymmenen mukaan. Voi siis puhua myös monista Suomi-kuvista yhden yhtenäisen mielikuvan rinnalla.

Haemme Ennen ja nyt -lehden teemanumeroon (3/2018) tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluja, joissa käsitellään Suomi-kuvan historiaa, kuvan rakentamista ja sen esittämistä kotimaassa ja ulkomailla. Tarkastelun kohteena voivat olla niin Suomen maakuvaa luoneet ja vahvistaneet toimijat kuin kuvan sisältö ja vastaanottokin. Toivotamme tervetulleiksi kirjoituksia paitsi tutkijoilta myös aikalaistoimijoilta, opettajilta ja väitöskirjantekijöiltä niin historiantutkimuksen kuin sen lähitieteidenkin piiristä. Rohkaisemme kirjoittajia erityisesti hyödyntämään visuaalisia ja multimediaalisia aineistoja tekstuaalisten aineistojen ohella.

Teemanumeron vierailevana päätoimittajana on VTM, tohtorikoulutettava Virpi Kivioja (Turun yliopisto, poliittinen historia).

Lyhyet ehdotukset kirjoituksesta (max. 1 liuska) pyydetään lähettämään viimeistään 22.10.2017 teemanumeron päätoimittajalle osoitteeseen virpi.kivioja[at]utu.fi. Artikkeliehdotuksessa tulee kertoa artikkelin aihe ja näkökulma, käytettävät aineistot sekä tutkimusmetodit tai -teoriat.

Ehdotuksista valitaan julkaistavaksi ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen arvioinnin (referee-menettely), ja katsaukset sekä kirja-arvostelut arvioi toimituskunta.

Teemanumeron aikataulusuunnitelma on seuraava:
- 22.10.2017: kirjoitusehdotuksen viimeinen palautuspäivä
- lokakuun 2017 aikana: lehteen tulevat artikkelit valitaan ja päätökset ilmoitetaan kaikille ehdotuksen jättäneille
- 1.3.2018: käsikirjoitusten 1. version viimeinen palautuspäivä
- huhtikuun alussa: päätoimittajan kommentit ja korjausehdotukset
- 4.5.2018: korjattujen käsikirjoitusten viimeinen palautuspäivä refereille lähettämistä varten
- touko–kesäkuu 2018: referee-kierros ja palautteet kirjoittajille
- 15.7.2018: valmiin käsikirjoituksen viimeinen palautuspäivä
- elokuu 2018: tekstien toimitustyö, tekninen viimeistely ja taitto
- syyskuu 2018: teemanumero ilmestyy

Tietoa lehdestä: Ennen ja nyt – historian tietosanomat on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita, katsausartikkeleita (konferenssiraportit, tieteelliset katsaukset, oppiaine- ja hanke-esittelyt, kolumnit), väitöslektioita, haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Artikkeleita julkaistaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä sekä sopimuksen mukaan myös muilla kielillä. Jos artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, neuvotellaan kielentarkastuksesta erikseen. Lehden päätoimittaja on FT Lauri Keskinen. Lisää: www.ennenjanyt.net/tietoa-lehdesta/.

Suosittele muille:


Uutiset ja keskustelu | Ajankohtaista | Historian äärelle | Julkaisut
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute ja yhteystiedot | Etusivulle

Etusivulle

Päivitetty 5.10.2017 08:29