Artikkelipyynnöt
Calls for papers

Agricola » Ajankohtaista » Cfp

”Satavuotiaan Suomen historialliset narratiivit ja konstruktiot" (Ennen & Nyt 2/2018)

Ilmoituksen tiedotIlmoituksen lähetti: Kimmo Elo kimmo.elo@utu.fi
Lisätietoja: http://www.ennenjanyt.net

Itsenäinen Suomi täyttää vuonna 2017 kunnioitettavat 100 vuotta ja vuoden aikana itsenäisyyden aikaa muistellaan ja juhlistetaan monin eri tavoin. Suurten juhlavuosien tapahtumissa on kuitenkin aina myös historiapoliittinen ulottuvuus, jonka puitteissa käydään kamppailua historian tulkinnoista, narratiiveista ja nykyisyyden konstruoinneista. Samalla tehdään valintoja sen suhteen, mitä itsenäisyytemme ensimmäisestä sadasta vuodesta halutaan muistaa, mistä halutaan muistuttaa - mutta myös, mistä vaietaan ja mitä halutaan unohtaa ja unohduttaa.

Ennen & Nyt-lehden teemanumeron keskiössä on kysymys siitä, millaisena Suomi näyttäytyi vuoden 2017 julkisessa keskustelussa, millaisia narratiiveja ja konstruktioita rakennettiin, miten ja miksi tiettyjä asioita nostettiin/unohdettiin ja miten historiaa käytettiin nyky-Suomen rakentamisaineena.

Ennen & Nyt (www.ennenjanyt.net) on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita, katsausartikkeleita, väitöslektioita, haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Julkaisu pyrkii seuraamaan uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä. Ennen & Nyt noudattaa open access -periaatetta humanististen alojen tyyliin eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on täysin ilmaista. Lehden päätoimittaja on FT Lauri Keskinen.

AVOIN KIRJOITTAJAKUTSU
 
Toivomme saavamme teemanumeroon "Suomi 100"-teemaa käsitteleviä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Vaikka lehden painopistealueena on historiantutkimus, teemanumeroon ovat tervetulleita myös muiden tieteenalojen sekä moni- ja poikkitieteelliset kontribuutiot. Kirjoittajina tervetulleita ovat tutkijoiden ohella aikalaistoimijoiden, opettajien tai väitöskirjantekijöiden tekstit.

Kirjoitukset voivat käsitellä ”Suomi 100”-teemaa eri tasojen ilmiöistä käsin historiallisesta ja/tai aikalaisnäkökulmasta. Artikkelit voivat perustua historiantutkimuksen ohella esimerkiksi laadulliseen analyysiin, vertaileviin analyyseihin, teoreettisiin tutkimusasetelmiin. Artikkelien empiiristen aineistojen toivotaan ulottuvan perinteisistä tekstuaalisista aineistoista myös kuvien ja multimedian kenttään.

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään jättämään lyhyen ehdotuksensa 12.6.2017 mennessä www-lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/3AC6AE924D27D45F.par

Teemanumeron toimitusneuvosto valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen arvioinnin (referee-menettely), katsaukset ja kirja-arvostelut arvioidaan toimitusneuvoston toimesta.

Teemanumeron vierailevana toimittajana on dos. Kimmo Elo (Turun yliopisto, filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos & Åbo Akademi, saksan kieli). Toimittaja vastaa kaikkiin teemanumeroon liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset voi lähettää osoitteella kimmo.elo[at]utu.fi

AIKATAULUSUUNNITELMA
 
Teemanumeron aikataulusuunnitelma on seuraava:

Suosittele muille:


Uutiset ja keskustelu | Ajankohtaista | Historian äärelle | Julkaisut
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute ja yhteystiedot | Etusivulle

Etusivulle

Päivitetty 25.4.2017 17:23