Tapahtumakalenteri

Agricola » Ajankohtaista » Tapahtumakalenteri » Tapahtuma » 2054

Väitös: Neljä näkökulmaa maisemaan - Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella

Tapahtuman tiedot
Ajankohta:10.3.2017 klo 12:00
Paikka:Unioninkatu 34, Helsinki, Suomi

FL Päivi Maaranen väittelee 10.3.2017 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Neljä näkökulmaa maisemaan - Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella" (Four outlooks on landscape. Observations of interaction between humans and the environment in southern Finland). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XIV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Tapani Tuovinen, Oulun yliopisto, ja kustoksena on professori Mika Lavento.

***

Tutkimuksessa havainnoidaan ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eteläisimmän Suomen alueella. Tarkastelu rajautuu maisemaan, joka voi olla tutkimuksen kohde mutta myös tutkittavan ilmiön konteksti. Teoreettisena lähestymistapana on ensi sijassa tulkitseva arkeologia. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan sosiologi Alicja Iwánskan (1971) ympäristösuhdettamme koskevan ajattelun pohjalta juonnetuista tiedollisesta, toiminnallisesta, kokemuksellisesta ja moraalisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti arkeologian ja maantieteen aineistoja ja menetelmiä. Lisäksi hyödynnetään historian aineistoja. Ensimmäisessä tapaustutkimuksessa tarkastellaan maatalousmaiseman muuttumista kivikaudelta nykypäivään. Maatalousmaiseman tarkastelussa havaittu muutos jäsennetään kokeilevan, varhaisen, vakiintuneen ja tehostuneen maatalouden vaiheen maisemiksi. Luokittelun perusteena ovat elinkeinoyhdistelmä, hyödynnettävissä oleva teknologia ja luonnonmaantieteelliset tekijät. Toisessa tapaustutkimuksessa käsitellään rannikon asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia Itämeren piirissä keskiajalla. Sen perusteella todetaan, että Itämeren piiri yhdisti rannoillaan asuvia menneisyydessä enemmän kuin erotti. Sen yhteisöille oli ominaista aktiivinen vuorovaikutus, monikulttuurisuus ja valmius kommunikointiin erilaisten toimijoiden kanssa. Kolmannessa tapaustutkimuksessa selvitetään kirkko- ja linnapaikkoja maisemassa varhaisella historiallisella ajalla. Sen tuloksena todetaan, että paikat rakennuksineen olivat viestinnän välineitä. Viestinnän kohteina olivat niin paikalliset, kuin alueilta toisille liikkuvat toimijat. Lisäksi paikat rakennuksineen ilmensivät yhteisön olleen järjestäytyneen ja liittyvän eurooppalaiseen katoliseen kulttuuripiiriin. Neljännessä tapaustutkimuksessa perehdytään menneisyyden ihmistoiminnan synnyttämien maisemien säilyttämiseen. Tarkemman tarkastelun kohteena ovat perinnemaisemista perinnebiotoopit ja arkeologiset kohteet. Tarkastelun perusteella arvioidaan, että yhteisön arvot ovat yhteydessä säilyttämisen menettelyihin ja niiden yhteydessä tehtäviin valintoihin. Perinnebiotooppien arvot ja arvottamisen kulut ovat suhteellisen selkeitä ja läpinäkyviä. Arkeologisten kohteiden kohdalla arvottamisen menettelyt ja arvot kaipaavat vielä tarkentamista.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Lisätty 7.3.2017

Lisätietojahttps://helda.helsinki.fi/handle/10138/176039
Suosittele muille:


Uutiset ja keskustelu | Ajankohtaista | Historian äärelle | Julkaisut
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute ja yhteystiedot | Etusivulle

Etusivulle

Päivitetty 21.5.2015 09:29