PRESSMEDDELANDE,
offentligt fr.o.m. den 26 oktober kl. 19.30

Agricola (historiaverkko) - Historiska föreningen i Finland - Suomen Historiallinen seura
FT, dos. Anu Lahtinen / työryhmä, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, anulah @ iki.fi, 0400 906 353
Fil.dr., doc. Anu Lahtinen / arbetsgruppen, Kollegiet vid Helsingfors universitet, anulah @ iki.fi, 0400 906 35

ÅRETS BÄSTA HISTORIEBLOGGAR UTSEDDA
Tre förtjänstfulla bloggar och bloggare belönas med nytt pris

Sammanfattning

2012 års historiebloggpris delades ut under Historieforskningsdagarna fredagen den 26 oktober kl. 19.30. Genom priset vill organisatörerna lyfta fram välskrivna, intressanta blogginlägg, som hjälper oss att förstå det förflutna och se nyttan av det förgångna i nutiden. I år belönades tre personer/bloggar i följande kategorier:

Bakgrund

Under sommaren 2012 samlade en arbetsgrupp bestående av representanter för Agricola, SHS och Historiska föreningen in förslag till vinnarbloggar av allmänheten. Det slutgiltiga valet baserade sig på de inkomna förslagen och på arbetsgruppens research. I valet beaktades bloggens innehåll, nivån på inläggen, aktivitet och utseende samt i vilken mån bloggen innehåller länkar eller på annat sätt utnyttjar de möjligheter en webbdagbok erbjuder.

Urvalet av bloggar med anknytning till historia är stort. I en del av bloggarna presenteras det förflutna ur ett brett perspektiv, medan andra bloggare fokuserar t.ex. på lokalhistoria. Vissa bloggare skriver långa essäer, andra skriver kort och kraftfullt eller använder sig framför allt av bilder. Vissa bloggare koncentrerar sig enbart på historia och vissa lyfter fram allt mellan himmel och jord. En del bloggar väcker diskussion, medan andra främst är ett personligt bollplank. Arbetsgruppen granskade ett antal, på olika sätt förtjänstfulla bloggar, som upprätthölls både av historieforskare och av personer från andra branscher.

Lisätietoja: FT, dos. Anu Lahtinen, työryhmän edustaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, anulah @ iki.fi, 0400 906 353
Tilläggsinformation: Fil.dr., doc. Anu Lahtinen, Kollegiet vid Helsingfors universitet, anulah @ iki.fi, 0400 906 35

Information om de belönade bloggarna:

 1. Bästa blogg: Kaponieeri http://kaponieeri.blogspot.fi/
  Skribent: Kari Hintsala, forskare, föremålssamlingarna, Åbo museicentral
  Språk: finska
  Aktivitet: Bloggen startade i mars 2010 och har hållit en relativt hög aktivitet med i medeltal tjugo inlägg i månaden.
  Vad: En blogg med ett brett historiskt perspektiv och ett omfattande bild- och videomaterial samt andra länkar. De vanligaste ämnena har att göra med bl.a. museer, utställningar och krigshistoria. Bloggen har ett mycket varierande ämnesval, behandlar ett flertal tidsepoker och platser samt är aktiv och lättfattlig.
 2. Bästa bloggare: Julia Dahlberg (En märklig historia) http://enmarklighistoria.blogspot.fi/
  Skribent: Julia Dahlberg, forskare, doktorand, Helsingfors universitet
  Språk: svenska
  Aktivitet: Bloggen startade 2009, inlägg regelbundet varje månad.
  Vad: En välskriven blogg med ett brett historiskt perspektiv, presenterar källmaterial på ett lättfattligt sätt, t.ex. genom roliga arkivfynd.
 3. Bästa gruppblogg: Sveaborg-Viapori-projektet http://blogs.helsinki.fi/sveaborg-project/
  Skribenter: Panu Pulma, Sampsa Hatakka, Juha-Matti Granqvist, Mikko Huhtamies, Sofia Gustafsson ja Sophie Litonius
  Språk: finska (svenska, engelska)
  Aktivitet: Bloggen startade 2011 och håller en mycket hög aktivitet och standard i förhållande till andra gruppbloggar.
  Vad: Bloggen utgår från ett forskningsprojekt om sjöfästningen Sveaborgs inflytande på sin omgivning 1730–1809, vilket finansieras av Finlands Akademi (2010–2013) och leds av docent Panu Pulma (Helsingfors universitet). Skribenterna är medlemmar i forskningsprojektet och de skriver främst på finska, men också på svenska. Bloggens innehåll berör inte bara Sveaborg, utan också Östersjöns och Helsingforsregionens historia. En återkommande rubrik är ”dagens födelsedagsbarn”, under vilken historiska personer med anknytning till projektets forskningsområde presenteras. Första april ingick en vampyrhistoria med påstådd sanningshalt. Bloggen är varierande, experimentell och lekfull.

Tiedote suomeksi