Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

Foorumi on tarkoitettu yleiseen historia-aiheiseen keskusteluun.

Valvojat: Marjo Pihlajaniemi, Riitta Oittinen, Klaus Lindgren, Kati Parppei, Jukka Palm, Anu Lahtinen, Agricola, Jouko Nurmiainen, Annastiina Mäkilä

Tapio Onnela
Viestit: 4643
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti:

Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja Tapio Onnela » 30.03.17 15:41

Koneen Säätiö on jakanut 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon FT, dosentti Miika Tervoselle hänen artikkelistaan Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Artikkeli on ilmestynyt teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman, SKS 2014).

Tervonen analysoi sitä, miten käsitys yhtenäisestä suomalaisesta kansasta on rakennettu ja mikä rooli historiantutkijoilla on ollut tässä prosessissa.
Terveosen mielestä homogeeninen ”suomalainen Suomi” ei ole todenmukainen kuvaus yhteiskunnastamme, eikä ole sitä koskaan ollutkaan. Hänen mukaansa ”Globaalin maahanmuuton myötä ajatus yhtenäiskulttuurista on yhä enemmän ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja tuottaa siksi myös yhä enemmän ongelmia.”

***
Käsittelin artikkelissani Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta yhtä tällaista ”itsestäänselvyyttä”: ajatusta suomalaisista kulttuurisesti (tai peräti rodullisesti) poikkeuksellisen yhtenäisenä kansana. Yhden kulttuurin Suomen voidaan väittää olevan keskeinen kansalliseen itseymmärrykseen liittyvä myytti, joka näkyy julkisissa keskusteluissa, päätöksenteossa, ja siinä millaiseksi kuvittelemme itsemme ja yhteiskuntamme.
Ajatus kulttuurisesta homogeenisyydestä on kuitenkin paitsi myytti, myös yhä vahingollisempi sellainen. Se tuo 1900-luvun alkupuolen rotuajattelun kaikuja monimuotoistuvaan arkeemme ja legitimoi muukalaisvastaisuutta. Se sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle ihmisiä joista monet ovat olleet täällä sukupolvien, vuosisatojen tai tuhansien ajan.
***
Olen etnisten suhteiden ja muuttoliikkeiden tutkijana argumentoinut monien muiden tavoin että Suomi ei ole koskaan ollut se ”yhden kielen ja yhden mielen” maa, joksi se säännöllisesti kuvitellaan.

***
Suomalainen talous ja kaupungit olivat alusta saakka kansainvälisiä, ja nousivat 1800-luvulla skottilaisin, saksalaisin, sveitsiläisin, ruotsalaisin ja venäläisin pääomin ja tietotaidoin. 1870-luvulla harvempi kuin joka kolmas helsinkiläinen puhui äidinkielenään suomea.

Maaseutukaan ei ollut mikään eristynyt Impivaara. Rannikolla puhuttiin ruotsia, itärajalla karjalan ja inkerin murteita ja pohjoisessa saamea ja meänkieltä. Tavaroita ja palveluita tarjosivat talosta taloon kiertävät romanit, ”laukkuryssät”, italialaiset posetiivarit ja tataarikauppiaat. Viimeksi mainittujen perustettua uskonnollisen yhdyskunnan vuonna 1925 Suomi oli ensimmäisiä maita Euroopassa, jossa oli valtion tunnustama islaminuskoisten seurakunta. (Juutalaisvähemmistöllä oli ollut synagogansa jo 1870-luvulta saakka.)


* Miika Tervonen: Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta (Artikkeli teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suomalaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, Hanna Snellman & Ann-Catrin Östman, SKS 2014)PDF)

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 31.03.17 17:48

Tapio Onnela kirjoitti:

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )


"Yhden kulttuurin Suomi oli poliittinen projekti, myytti kansallisesti yhtenäisestä maasta muodostui tärkeäksi osaksi fennomaanista ideologiaa 1800-luvun loppupuolella",
kirjoitetaan ja sanotaan:
"Globaalin maahanmuuton myötä ajatus yhtenäiskulttuurista on yhä enemmän ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja tuottaa siksi myös yhä enemmän ongelmia".

Miksi olisi näin?
Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva sopimus on v 1995 ja Suomi on ratifioinut sopimuksen - ja Ruotsi.

Luxemburg ja Unkari mm. pitävät aikajanana "perinteisille vähemmistöille" 100 vuoden olemassaoloa niiden alueella.

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/S ... fault.aspx : juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset - viisi kansallista vähemmistöä.

Meillä Suomessa on kenties "globaalin maahanmuuton vaikutustakin", suomifinland100 kansallisia vähemmistöjä ei näytettäisi nimetyn selvästi ja toisaalta joissakin kirjoituksissa karjalainen siirtoväkikin on nimetty "kansalliseksi vähemmistöksi Suomessa" ja lukumääräksi sanotaan "arviolta 350 000 vähemmistökarjalaista".
Suomen nykyisen itärajan länsipuolella 1939 asuneet olisivat tuon määrittelyn mukaisesti kantasuomalaisia, mutta onko Talvisodan evakkojen jakaminen `eri kastiin´ tuollaisen nykymääritelmän mukaisesti oikeanlainen?


lis.:
SuomiFinland100/ Suomen kansalliset vähemmistöt viitataan Minority Rights Group Internationalen Suomen jaoston MRG:n v. 2012 "Suomen kansalliset vähemmistöt - kulttuurien ja kielten rikkautta": https://www.rauhanpuolustajat.org/tiedo ... mistot.pdf : suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, venäjänkielinen vähemmistö, juutalaiset, karjalankielinen vähemmistö.

Karjalan Kielen Seura KKS katsoo v. 2012 Suomessa olevan noin 5000 karjalan kielen puhujaa ja karjalan murretta ei siis katsota murteeksi, virallisesti karjalasta tuli 27.11.2009 Suomessa vähemmistökieli.

HS 10.1.2012 Juhani Saarinen: "Väestörekisterikeskuksen mukaan vajaa 100 ilmoittaa Suomessa puhuvansa karjalaa". KKS sanoo 2012 Suomeen muuttaneen noin 2000 venäjänkarjalaista, joita Venäjällä asuu kymmeniätuhansia, tosin heidänkin osaltaan kielenvaihto venäjään näyttää kiihtyvän jatkuvasti ja kodeissa puhutaan venäjää.

Suomalais - Ugrilaisen Seuran linkissä http://www.sgr.fi/susa/91/pasanen.pdf Karjalan kielen nykytila ja tulevaisuus, karjalaisuuden kultamaa - aina jossain muualla: Onko Venäjällä sellainen kylä, jossa lapset puhuisivat karjalaa?
Suomalaisen Uhtua-Seuran kerrotaan 1999 käynnistäneen Uhtualla ( venäläisnimi Kalevala, noin 5000 asukasta ) ensimmäisen 20 -35 lapsen kielipesähankkeen. Uhtua / Kalevalassa karjalan murretta / kieltä puhuvat korkeintaan jotkut yli 45- 50 vuotiaat venäjänkielen ohella.

Karjalan Kielen Seura ilmoittaa toimivansa kiinteässä yhteistyössä venäjänkarjalaisten kanssa, eikä Suomessa lapsille kielipesiä näytettäisi karjalan murteesta järjestetynkään ja Venäjälläkin KKS:n toiminta näyttäisi varsin pienimuotoiselta.
Onkohan 27.11.2009 luotu MRGFinlandin esityksestä Lontoon ja Euroopan Neuvoston kautta "Suomeen virallinen vähemmistökieli"/murre, jota puhutaan varsin vähäisessä määrin lähinnä ainoastaan Venäjällä?

Veikko Palvo

Jaakko Häkkinen
Viestit: 647
Liittynyt: 18.09.06 17:09
Viesti:

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja Jaakko Häkkinen » 04.04.17 00:43

Suomi maa-alueena ja sitten kansakuntana on toki aina ollut kirjava, koska mukaan lasketaan tällä tasolla kaikki etniset, kielelliset ja uskonnolliset vähemmistöt.

Sen sijaan suomalaiset etnisenä joukkona (kielemme ei valitettavasti tunne eri nimeä tälle tasolle, erotuksena kansalaisista) ovat kulttuurisesti ja kielellisesti yhtenäinen porukka. Ja siihen meillä on täysi oikeus.

Yhdenmukaisuuden ihanne on siis ihan hyväksyttävää etnonationalistisella tasolla, mutta siitä tulee vaarallista ja assimilointiin ja jopa syrjintään johtavaa, jos yhdenmukaisuutta tavoitellaan kansalaisnationalistisella tasolla.

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 04.04.17 20:40

Jaakko Häkkinen kirjoitti:Suomi maa-alueena ja sitten kansakuntana on toki aina ollut kirjava, koska mukaan lasketaan tällä tasolla kaikki etniset, kielelliset ja uskonnolliset vähemmistöt.Eikö Kalevala kuitenkin kerätty Suomen alueelta ja 1944 `kielletyksi kirjaksi julistetussa Maamme-kirjassa ei mainita venäjänkarjalaisia lainkaan. Topeliuksen mukaan Suomen itärajan tulisi kulkea Laatokalta Vienanmerelle ulottuvana "luonnollisena rajana" ja tuo Pekka Peitsenkin `kolmen kannaksen raja´ nimitettiin sodan jälkeen Suur-Suomi-suunnitelmaksi. AKS ja heimomieliset pitivät Suomen Karjalan karjalaa murteena ja Itä-Karjalankin karjala taisi olla murre.

Karjalan neuvostotasavallassa E.Gylling otti suomenkielen venäjän rinnalle ja Gyllingin likvidoimisen jälkeen Dmitri Bubrih https://fi.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Bubrih kehitti kyrillisin kirjaimin kirjoitetun karjalankielen vuosiksi 1936-1937 sekoituksena suomea, karjalan murteita ja venäjänkieltä. O.V.Kuusisen neuvostotasavallan kielenä 3.1940 alkaen venäjän ohella oli taas suomenkieli vuoteen 1956.

NL:n lakkauttamisen jälkeen solmittiin 1992 lähialuesopimus, joka jatkui sittemmin lähialueyhteistyönä, vuosina 1992 - 2009 lähialuehankkeisiin käytettiin 293 miljoonaa € Murmanskin alueella, Leningradin alueella ja Pietarissa ja Karjalan tasavallassa. Venäjän demokratiakehityksen odotettiin kehittyvän myönteiseen suuntaan, nyttemmin Ukrainan tapahtumienkin seurauksena romahtaneet odotukset olivat korkealla.

Karjalan kielen seura ( KKS ) perustettiin 1995 ja EU:n ja MRGFinlandin kauttakin karjalasta tuli 27.11.2009 virallinen vähemmistökieli Suomessa ja KKS ilmoitti toimivansa kiinteässä yhteistyössä venäjän karjalaisten kanssa. Vienassa, varsinaiskarjalan alueella, jossa puhutaan lähinnä venäjää.
Venäjän Federaation Karjalan tasavallan http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2009 ... _12_f.html karjalan kielen termistön ja ortografian komiteakin päätti 2009 karjalan oppikirjoista käytettävänä Louhen, Kalevalan, Karhumäen ja Petroskoin Elias Lönnrot kouluissa.

Suomen Karjalasta kaikki suomalaiset evakuoituivat 1939-1940 ja uudelleen 1944 pois ja tilalle luovutettuun Karjalaan sanotaan siirretyn ukrainalaisia, valkovenäläisiä ja venäläisiä, jälkeläisineen noin 420 000 henkeä, jotka eivät ilmeisestikään lainkaan harrasta karjalan kieltä.
Karjalan kieli näyttää Petroskoissa ja Kalevalassakin olevan kuoleva kieli/murre ja Suomessakin murretta lienee alettu harrastamaan pienellä joukolla vasta NL:n romahduksen jälkeen ja 2009 alkaen?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 13.04.17 00:48

I Palvo kirjoitti:
* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )

[/quote]

Rohkeus-blogissa kirj.: "Suomi ei ole koskaan ollut se "yhden kielen ja yhden mielen" maa, joksi se säännöllisesti kuvitellaan" ja toistetaan "tämän olevan ongelman" ja tuo myytiksi sanottu vaaditaan kumottavaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna.
Ja
kirj. viitataan Koko Hubaran blogikirjoitukseen, jossa tämä sanoo: Me olemme olleet täällä a i n a". Mitä sitten tarkoitettaneenkaan? Hubaran blogissa kritisoidaan mm. pääministeri Juha Sipilää, "Hei Juha Sipilä" http://www.lily.fi/blogit/ruskeat-tytot/hei-juha-sipila ja näytetään vaaditun jälleen uutta rasismilakiakin.
Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?
Afrikan ja Lähi-idän väestöräjähdyskin nähtävästi unohdetaan tuossa "rasisminvastustamisessa" eli Euroopalla tulee jossain vaiheessa vastaanottokyvyn raja vastaan?

Koko Hubarakin on uussuomalainen verrattuna karjalaisiin, jotka voivat todella sanoa olleensa täällä aina Kalevalan ajoista alkaen, eikä suinkaan vähemmistönä ja kielivähemmistönä. Kirjoitus näyttäisi olevan laadittu poliittiseen tarkoitukseen ja eikö positiivinenkin syrjintä olisi oikeastaan laitonta?

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4643
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti:

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja Tapio Onnela » 13.04.17 10:44

I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?

Kuka on esittänyt tällaista ja missä?

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 13.04.17 12:34

Tapio Onnela kirjoitti:
I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?

Kuka on esittänyt tällaista ja missä?


Eihän sitä tuossa muodossa ole esitetty, pikemminkin se on karkea yhteenveto vaikkapa erään lisää maahanmuuttajia Suomeen haluavan puolueen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta, jossa on päätetty " edistää t y ö p e r ä i s t ä maahanmuuttoa, sillä Suomea uhkaa lähivuosina väestön ikääntymisestä johtuva työvoimapula -- ja työvoimapulapula johtaisi Suomen yritysten kilpailukyvyn menetykseenkin".
Ja
"turvapaikanhakijoiden oikeudet eivät toteudu EU:n alueellakaan, jossa arvioidaan elävän miljoonia paperittomia siirtolaisia - joille olisi puolueen mukaan annettava pysyvät oleskeluluvat - ja paperittomien määrän sanotaan olevan jatkuvassa kasvussa. Ja puolueen mukaan "jokaisella ihmisellä on oltava oikeus etsiä parempaa toimeentuloa ja turvaa oman maansa rajojen ulkopuolelta".

Heille on maksettava kunnon palkkka ja työllistyneet maahanmuuttajat lähettävät rahaa perheilleen ja sukaisilleen lähtömaissa vähentäen siten köyhyyttä ja täten maahanmuuttajien vastaanottaminen on nähtävä myös osana Suomen kehitys(-apu)politiikkaa."
Ja
"Alkuvaiheessa ( puolue sanoo ) Suomeen suuntautuneen maahanmuuton taustalla olleen lähinnä humanitaaristen syiden - ja maahanmuuton painopisteen 2000-luvulla siirtyneen t y ö p e r u s t a i s e e n maahanmuuttoon ja uussuomalaisten tulotason jääneen kauaksi jälkeen kantaväestön tulotasosta", siis muidenkin kuin paperittomien siirtolaisten. ( paperittomat turvapaikanhakijat eivät ole saaneet turvapaikkaa ja pakolaisstatusta ja ovat edelleen laittomia maahantulijoita EU:hun ja siirtolaisia. )

Kun tuohon vielä lisää Afrikan, Lähi-Idän ja lähtömaiden toteutuneen väestöräjähdyksen ja sen odotettavissa olevan jatkumisen, niin tuonkin maahanmuuttajaystävällisen puolueen ohjelmalla päädytään väestöräjähdykseen Euroopassakin. EU:n ulkorajat auki ihmissalakuljettajille maahanmuuttopolitiikka on mahdoton yhtälö.

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4643
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti:

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja Tapio Onnela » 13.04.17 13:54

I Palvo kirjoitti:
Tapio Onnela kirjoitti:
I Palvo kirjoitti:Kenties joidenkin mielestä rasismia esiintyy Suomessa siihen saakka, kunnes `uudella rasismilailla´ säädetään maahanmuuttajien asema ja olosuhteet kaikissa yhteyksissä etusijalle verrattuna monien sukupolvien kantasuomalaisiin, niihin jotka ovat rakentaneet tämän maan ja taistelleet sen puolesta?

Kuka on esittänyt tällaista ja missä?


Eihän sitä tuossa muodossa ole esitetty, pikemminkin se on karkea yhteenveto vaikkapa erään lisää maahanmuuttajia Suomeen haluavan puolueen maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta,

Ei siis ole esitetty, miksi sitten sanot että on. Kannattaisi pysyä totuudenmukaisissa lainauksissa.

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 14.04.17 13:10

I Palvo kirjoitti:

* Myytti yhden kulttuurin Suomesta ruokkii rasismia (Rohkeus-blogi | 30.03.2017 )


[/quote]

"Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen ja ruokkii rasismia" -kirjoituksella haluttaneen edistää monikulttuurisuuden myyttiä Suomessa.

-Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, karjalaiset, saksalaiset, suomalaiset, ruotsalaiset, venäläiset, juutalaiset, Suomen romanienkin kotipaikka taisi olla virallisesti Viipuri - ja viipurilaiset pärjäsivät kaikilla kielillä. Viipurin koulukieli ja Itämeren piirin kauppiaiden kieli oli saksa 1840-luvulle saakka, jolloin ruotsi syrjäytti saksan ja hieman myöhemmin suomenkielisen väestön 1840-luvulla alkaneen invaasion suomenkieli.
Saimaan kanavakin avasi yhteyksiä ja kalakukon "kukko"-sanankin arvellaan tulleen saksankielen kuche-sanasta, kakku, leivonnainen.

-Viipurissa kaikki kielet ja kansanryhmät elivät sovussa keskenään. Monikulttuurisuus Viipurissa lienee ollut jokapäiväinen ja arkinen osa todellisuutta ja säätyerot jakoivat ja lienevätkö tuonkaan ajan monikulttuurisuudessa eri kansanryhmät olleet kovinkaan paljoa tekemisissä toistensa kanssa.

-Viipuri oli suvaitsevainen ja salliva kaupunki. Eiköhän naapuruussopu vallinnut joistain riidoistakin huolimatta ja ehkäpä Viipurin monikulttuurisuudessakin ajateltiin toisesta ryhmästä: tulkoot omillaan toimeen ja tehkööt keskenään mitä huvittaa, kuten jotkut kenties ajattelevat nytkin - uusien tulijoiden kanssa ei juurikaan tekemisissä olla. Viipurissa tuohon aikaan ei jaettu kotoutusavustuksiakaan, kaikkien olikin tultava omillaan toimeen ja löydettävä itse työnsä ja elantonsa.

-Viipuri oli monikulttuurinen yhteiskunta.
Monikulttuurisuuden Viipurissa arvellaan http://www.vsks.net/2012/09/30/monikult ... en-myytti/ olleen idealisoitunut myytti, samalla kun omana aikanaan monikulttuurisuus oli varsin jokapäiväinen ja arkinen osa todellisuutta.

Viipurissa monikulttuurisuus ei ilmeisestikään "ruokkinut rasismia", kuten massasiirtolaisuus Eurooppaan näyttäisi tekevän nykyaikana, eikä monikulttuurisuus Viipurissa liene ollut poliittinen kysymys 1920- ja 1930-luvuillakaan?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 97
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Myytti yhden kulttuurin Suomesta on vaarallinen

ViestiKirjoittaja I Palvo » 29.04.17 17:26

Erityisesti vuoden 2015 laiton massasiirtolaisuus Välimeren yli Eurooppaan osoitti EU:n kansallisvaltioiden suhtautumistapojen erot, eikä yhteisymmärrystä turvapaikkakriisissä liene löytynyt vieläkään. Englannin brexit-äänestyksessäkin Britannian EU-erosta siirtolaiskriisillä oli kenties merkittävä vaikutuksensa.

Kansalliset turvapaikanhakijakäytännöt vaihtelevat, samoin puheet Eurooppaan muuttajien monikulttuurisuuksien mukanaan tuomista hyödyistä. Pakolaisia koskevat kansainväliset sopimukset ja niistä johtuvat eri maiden kansalliset säännökset laadittiin heti WW2 jälkeisessä Euroopan sisäisessä pakolaistilanteessa täysin erilaisissa olosuhteissa.
Jos nuo sopimukset ja kansalliset säädökset tehtäisiin nyt, ne olisivat varmastikin huomattavasti tiukempia ja mm. Afrikan ja Lähi-Idän väestöräjähdyksetkin huomioitaisiin.

Ja jos EU-jäsenmailla ei ole yhteistä käsitystä monikulttuurisuudesta, ei sitä näytä olevan EU:n tulevaisuuskehityksestäkään:
"Eurofiilit" haluavat luoda EU:n kansallisvaltioiden tilalle federalistisen Euroopan liittovaltion, joka palauttaisi Euroopan aseman yhtenä maailman valtakeskuksena.
"Euroskeptikot" esittävät Euroopan yhdentymisen taustalla olleen kylmän sodan ja sosialistileirin romahduksen jälkeen ei olisi enää tarvetta transatlanttiselle yhteistyölle. Jotkut "euroskeptikot" taisivat esittää samaa jo ennen Neuvostoliiton lakkauttamista.

"Euro-optimistien" mukaan EU-liittovaltion tehokas johto ja hallinto kyllä vakuuttaisivat `ylhäältä käsin´ eurooppalaiset Euroopan supervallan tarpeesta.
"Europessimistien" mukaan liittovaltion tehokas keskitetty johto ei vakuuttaisi EU-maiden kansalaisia, sillä miksi kukaan oman maansa kansallisen kulttuurin sijaan valitsisi eurooppalaisen identiteetin ja yhteisen kulttuurin, joista ei oikein tiedetäkään mitä ne olisivat.

EU-liittovaltio olisi ainakin monikulttuurinen ilman Eurooppaan muuttajiakin, kuten esim. Itävalta-Unkari oli aikoinaan - lyhyehkön aikaa?

Veikko Palvo


Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa