Juhlavuoden organisaatio


Opetusministeri Tuula Haatainen ja kulttuuriministeri Tanja Karpela asettivat 17.3.2005 Agricolan juhlavuoden valmistelua varten valtuuskunnan ja sen alaisuuteen juhlavuoden työryhmän. Valtuuskunta kokoaa yhteen juhlavuoden keskeiset toimijat ja sitä johtaa Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen ja varapuheenjohtajana sekä työryhmän puheenjohtajana toimii opetushallituksen ylijohtajan virasta lokakuussa 2005 eläkkeelle siirtynyt Aslak Lindström. Juhlahankkeen sihteeristö toimii Turun yliopistossa ja hankkeen pääsihteeriksi on nimetty VTM Ossi Tuusvuori.

Juhlavuoden tavoitteiden saavuttamiseksi valtuuskunnan ja työryhmän tehtävänä on ylläpitää juhlavuoden ohjelmakalenteria sekä kehittää ja koordinoida juhlavuoden tapahtumia yhdessä niistä vastaavien järjestäjien kanssa. Tarkoituksena on, että juhlavuoden hankkeet järjestetään ja rahoitetaan pääasiassa eri toimijoiden omin varoin. Juhlavuoden valtuuskunnan ja työryhmän tehtävänä on myös tiedottaa juhlavuodesta ja tehdä tunnetuksi Agricolan elämäntyötä ja vaikutusta Suomessa.

Juhlavuoden valtuuskunnan ja työryhmän toimikausi on 17.3.2005 - 28.2.2008.

Agricolan juhlavuoden organisaation pysyvinä asiantuntijoina toimivat ministeri Jaakko Numminen, TT Ossi Haaramäki sekä Venäjä-Suomi Seuran varapuheenjohtaja Alexander Belov.

 

19.07.2006 14:02 Hannu Aaltonen