Jubileumsåret

Jubileumsårets logo

Logon har skapats av Mari Mero vid Åbo universitets informationsavdelning. Logon får användas fritt i begränsad utsträckning. För att få använda logon kommersiellt, i omfattande utsträckning eller modifierad måste man be om lov av sekretariatet för jubileumsåret.

 Agricola idag.
Skådespelaren Valtteri Simonen.
Fotografi:
Hannu Aaltonen / Agricola 2007.

Logo:

JPG
JPG (stor) (1 Mb)
TIF (48 Mb)
EPS (0,7 Mb)

 

 

 

 

 

Jubileumsåret evenemang i Finland

Under jubileumsåret 2007 ordnas det ett stort antal olika evenemang i Finland, men också t.ex. i Ryssland, Estland, Sverige och Tyskland. Det finns långt över hundra projekt, som ordnas av jubileumsårets organisation och andra grupper, och det anmäls fler och fler hela tiden. Här några av dem:

Agricola-jubileumsåret öppnas i Pernå den 6 januari 2007.

Agricola-dagen 9.4.2007

Den nationella huvudfesten och festgudstjänsten (mässa som på Agricolas tid) hålls i Åbo, där Agricola på sin tid verkade som biskop. Utöver detta hålls det på olika orter i Finland lokala fester.

Jubileumsveckan 8.4. - 15.4.

Under Agricola-jubileumsveckan hålls ett flertal evenemang bl.a. i Åbo, Helsingfors och på Agricolas hemort Pernå.

 

Övriga större evenemang i Finland under jubileumsåret

Nationell läsvecka i mars.
Konsertserie med gammal musik i Finlands nationalmuseum i april.
Kyrkodagarna i Åbo 24. - 27.5.
Biblioteksbilar utrustade med Agricola-temat på rundtur i Finland.
Ett stort antal böcker, utställningar, seminarier, föredragsserier m.m.

Internationella evenemang

Agricola-jubileumsåret firas med evenemang bl.a. i Ryssland, Tyskland, Estland och Sverige. Nedan uppräknas en del internationella evenemang. Utöver dem ordnas det utställningar, seminarier, mottagningar och besök bl.a. i ambassaderna, de finska sjömanskyrkorna och församlingarna och förhoppningsvis också i Suomi- och vänskapsföreningarna.

Närmare uppgifter ger de som arrangerar evenemangen eller sekretariatet per e-post.

Ryssland

Kuolemajärvi/Kyrönniemi: Minnesfest vid minnesmärket över Agricola och i pörtmuseet i juni 2007.

Viborg: Återresning av Agricolastatyn och dess invigning. Invigning i Viborgs slott av Agricola-traditionsrummet och Agricolautställningen. Seminarier.

Moskva: Seminarium vid Rysslands diplomatakademi.

S:t Petersburg: seminarier, skådespel, utställning, evenemang i den evangelisk-lutherska församlingen.

Vänskolornas och andra samarbetsprojekt.

Sverige

De finska församlingarna, Finlandsinstitutet, skolorna.

Tyskland

Berlin och Wittenberg: utställningar, seminarier och kulturevenemang, kyrkans projekt.

Estland

Tallinn och Tartu: utställningar, seminarier, föredrag, festligheterna på Agricoladagen.

Evenemang på EU-nivå

Projektet "Det egna språkets decennium".

 

19.12.2006 15:37 Hannu Aaltonen