Agricola i Åbo Domkyrka.
Fotografi:
Hannu Aaltonen / Agricola 2007

 

Organisation

Undervisningsminister Tuula Haatainen och kulturminister Tanja Saarela tillsatte den 17 mars 2005 en delegation, som skulle förbereda Agricola-jubileumsåret och under delegationen en arbetsgrupp för jubileumsåret.  Delegationen sammanför de centrala krafterna bakom jubileumsåret och den leds av Åbo universitets rektor Keijo Virtanen och som vice ordförande för arbetsgruppen fungerar Aslak Lindström, som i oktober 2005 pensionerades som överdirektör vid Utbildningsstyrelsen. Sekretariatet för evenemangen har sitt säte i Åbo universitet och till generalsekreterare för projektet har utsetts pol.mag. Ossi Tuusvuori.

För att målen för jubileumsåret ska uppnås har delegationen och arbetsgruppen till uppgift att handha jubileumsårets programkalender och att utveckla och koordinera jubileumsårets händelser tillsammans med dem som är ansvariga för dem. Avsikten är att de evenemang som ordnas under jubileumsåret organiseras och finansieras i huvudsak med arrangörernas egna medel. Delegationen och arbetsgruppen för jubileumsåret har också som uppgift att ge information om jubileumsåret och sprida kännedom om Agricolas livsgärning och betydelse i Finland.

Delegationen och arbetsgruppen för jubileumsåret har tillsatts för tiden 17.3.2005 ? 28.2.2008.

Som ständiga sakkunniga för Agricolaårets organisation fungerar minister Jaakko Numminen, teol. dr Ossi Haaramäki och vice ordföranden för den rysk-finska vänskapsföreningen Alexander Belov.

 

 

Kontakter

generalsekreterare PM Ossi Tuusvuori
tfn (02) 333 6305
mobil 040 760 8280
fax (02) 333 5907
e-post fornamn.efternamn@utu.fi

planerare PedM Anna Harmaa
tfn (02) 333 6523
mobil 040 717 8127
fax (02) 333 5907
e-post fornamn.efernamn@utu.fi

 

Delegationen för jubileumsåret

Ordförande: rektor Keijo Virtanen, Åbo universitet
Vice ordförande: skolrådet, FM, PedD Aslak Lindström
Medlemmar:
Ärkebiskop Jukka Paarma
ersättare Ärkebiskopens adjunkt Heikki Jääskeläinen
Generaldirektör Kirsi Lindroos, Utbildningsstyrelsen
Överdirektör Riitta Kaivosoja, Undervisningsministeriet
Programdirektör Ulla Martikainen-Florath, Yle-Teema, Rundradion
Direktör Pirkko Nuolijärvi, Forskningscentralen för de inhemska språken
ersättare specialforskare Riitta Palkki, Forskningscentralen för de inhemska språken
Biträdande stadsdirektör Kaija Hartiala, Åbo stad
Professor Simo Heininen, Helsingfors universitet, kyrkohistoriska institutionen
ersättare bibliotekarie Anna Perälä, Svenska litteratursällskapet i Finland
Professor Kaisa Häkkinen, Åbo universitet, finska institutionen
ersättare specialforskare Nobufumi Inaba, Åbo universitet, finska institutionen
Ordförande Mervi Murto, Äidinkielen opettajien liitto
Styrelseordförande Mikko Ketonen, TS-yhtymä Oy
Ordförande Kalevi Kettinen, Kuolemajärvisäätiö
Museidirektör Juhani Kostet, Åbo landskapsmuseum
ersättare museilektor Tarja-Tuulikki Laaksonen, Åbo landskapsmuseum
Verksamhetsledare Anu Laitila, Nuoren Voiman Liitto
Direktör Lars-Folke Landgren, Renvall-institutet, Helsingfors universitet
Generalsekreterare Tuomas M. S. Lehtonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
ersättare forskare Ilkka Välimäki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Ordförande Kari Levola, Finlands författarförbund
Generaldirektör, statsarkivarie Jussi Nuorteva, Finlands nationalarkiv
Generaldirektör, statsarkeolog Paula Purhonen, Museiverket
Kommundirektör Ralf Sjödahl, Pernå kommun

 

Arbetsgruppen för jubileumsåret

Ordförande: skolrådet, FM, PedD Aslak Lindström
Medlemmar:
Intendent Helena Edgren, Museiverket / Finlands nationalmuseum
ersättare forskare Elina Anttila, Museiverket / Finlands nationalmuseum
Amanuens Christian Hoffmann, Åbo konstmuseum
Undervisningsrådet Annu Jylhä-Pyykönen, Undervisningsministeriet, Enheten för vetenskapspolitik
Museilektor Tarja-Tuulikki Laaksonen, Åbo landskapsmuseum
Överinspektör Päivi Salonen, Undervisningsministeriet
Kulturdirektör Minna Sartes, Åbo stad
ersättare biträdande direktör för biblioteksväsendet Helena Virtanen, Åbo stadsbibliotek
Direktör Kai Vahtola, Kyrkostyrelsen
ersättare docenten i praktisk teologi, universitetslektor Jyrki Knuutila Helsingfors universitet, institutionen för praktisk teologi
Forskare Ilkka Välimäki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Programdirektör Airi Vilhunen, Yle Kulttuuri
Producent Jaana Sormunen, Yle Kulttuuri / Opetus
Överinspektör Kristina Kaihari-Salminen, Utbildningsstyrelsen
ersättare undervisningsrådet Pirjo Sinko, Utbildningsstyrelsen

 

Ständiga sakkunniga

Minister Jaakko Numminen
Teologie doktor Ossi Haaramäki
Vice ordförande Alexander Belov, Venäjä-Suomi Seura

 

02.01.2007 16:02 Hannu Aaltonen